Trening psychologiczny

To spotkanie grupy – do 12 osób, które w czasie 4 lub 5 dni w trakcie różnych wspólnych działań i rozmów poznają i rozwijają swoje umiejętności interpersonalne. Jest to doświadczenie głębokiego osobistego wglądu. Uczestnicy uczą się poznawać i rozumieć swoje reakcje na zachowania innych osób oraz reakcje innych osób na swoje zachowania. Mogą skonfrontować swoje wyobrażenia i przekonania na swój temat z tym jak są odbierani przez innych, jakimi uczuciami inne osoby odpowiadają na ich zachowania. Jest to też doświadczenie praktyczne, pozwala rozpoznać swoje nawyki i ograniczenia w komunikowaniu się z innymi oraz uczyć się nowych, bardziej pozytywnych zachowań i sposobów myślenia. Trening interpersonalny jest spotkaniem bez sztywnej agendy i struktury; prowadzący trener nie narzuca, nie kieruje poprzez proponowanie kolejnych ćwiczeń i doświadczeń, czasem jedynie inicjuje doświadczenia, najczęściej towarzysząc doświadczeniom, które uczestnicy sami pomiędzy sobą i ze sobą kreują, proponując pytania, konfrontacje, interpretacje, pomocne w pogłębieniu zrozumienia siebie i w zmianie. Korzyści z doświadczenia treningu psychologicznego są indywidualne – każdy uczestnik w spotkaniu z nowymi, nieznanymi osobami, odkrywa sam dla siebie kim i jaki jest w relacjach z ludźmi, jakie jego zachowania i w jaki sposób wpływają na innych.  Korzystając z tej pogłębionej wiedzy o sobie może podjąć decyzje o zmianie i rozwoju.

Korzyści jakie można też osiągnąć dzięki uczestnictwu w treningu psychologiczym to:
− wzrost zaufania do siebie i do ludzi,
− wzrost otwartości w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów,
− wzrost odwagi i naturalności w kontaktach z ludźmi,
− większa swoboda w wyrażaniu myśli i uczuć,
− wzrost akceptacji dla siebie i dla innych osób,
− większa elastyczność w sytuacjach interpersonalnych,
− poprawa samooceny i przyjemności z kontaktu z innymi,
− przełamanie osobistych słabości i ograniczeń w kontaktach,
− wzrost poczucia wpływu i odpowiedzialności za swoje życie.

Jeżeli poszukujecie Państwo wsparcia, macie pytania dotyczące terapii – serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.