Jak pracujemy

Jak pracujemy

Wg. ATP (Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne) czynniki leczące w psychoterapii, które wpływają na sukces terapii, to: osoba terapeuty i relacja terapeutyczna – 35%, nadzieja na zdrowie i zmianę wzbudzona sytuacją terapii – 15%, to naturalne zdarzenia i zmiany w życiu pacjenta nie powiązane wprost z treścią terapii skorelowane jednak z faktem uczęszczania na terapie i wynikających z tego zmian w zachowaniach pacjenta – 35%, specyficzna metoda terapii – 15%.

Jak widać dla pacjentów ważna jest relacja terapeutyczna – taka, w której mają poczucie akceptacji, zainteresowania ich problemem, życzliwości, szacunku i uwagi, gotowości terapeuty do zaangażowania się w rozmowę i pomoc. Istotne jest również oceniane na bieżąco w trakcie terapii poczucie efektu, że terapia przynosi ulgę, poprawę ich funkcjonowania i rozwiązanie ich problemu.

W gabinecie „Przystanek Terapia” dorośli potrzebujący diagnozy, konsultacji, porady, lub terapii znajdą profesjonalną, kompleksową pomoc z możliwością wyboru formy terapii:

  • Lecząca rozmowa
  • Gestalt
  • Poznawczo-Behawioralna
  • Metoda One Brain
  • Hipnoterapia psychologii głębi
  • Hipnoterapia klasyczna
  • Psychobiologia
  • Systemowa par i rodzin
  • Doradztwo psychologiczne

Terapeuci Przystanku Terapia swoje działania opierają na relacji terapeutycznej, na rozmowie i zaangażowaniu w pomoc osobie pacjenta, ponieważ uznają je za mocne i efektywne metody, które są zgodne z ich temperamentami i postawą życiową, co gwarantuje autentyczność i osobistą wiarygodność w kontakcie z osobą potrzebującą pomocy i doradztwa psychologicznego.