O nas

Jesteśmy osobami z bogatym doświadczeniem zawodowym i życiowym.

Od ponad 20 lat pracujemy jako psychoterapeuci, trenerzy i coachowie.

Zdecydowaliśmy się połączyć różne nurty naszych doświadczeń życiowych i zawodowych i założyć gabinet terapii – Przystanek Terapia.

Naszym celem jako osób, zespołu i organizacji jest oferowanie wsparcia i leczenia osobom potrzebującym i szukającym pomocy psychologicznej w różnej formie i w różnych metodach pracy psychoterapeutycznej, tak aby optymalnie dopasować pomoc do sytuacji i problemu osoby potrzebującej, zwiększając szanse na wyleczenie, zmianę, rozwiązanie problemów.

Dlatego Przystanek Terapia to zespół ludzi o różnych doświadczeniach i kompetencjach zawodowych, pracujących w różnych modelach i metodach psychoterapii i pomagania. Ta różnorodność daje gwarancję, że każda osoba, która zwróci się do nas z potrzebą leczenia, zmiany lub rozwoju swojego psychicznego funkcjonowania, znajdzie potrzebną jej, najbardziej trafną i skuteczną dla niej osobę psychoterapeuty i metodę psychoterapii.

Jesteśmy dobrze przygotowani zawodowo i gotowi, aby pomagać osobom i parom w uzdrawianiu:

 • funkcjonowania psychicznego,
 • relacji z ludźmi,
 • zdrowia fizycznego zaburzonego problemami psychologicznymi.

Pomagamy osobom, które potrzebują:

 • uwolnienia od uzależnień,
 • uwolnienia od szkodliwych nawyków
 • uwolnienia od lęków, fobii, depresji
 • uwolnienie od trudnych bolesnych doświadczeń
 • poprawy jakości swojego życia psychicznego
 • wzrostu pewności siebie i poczucia wartości
 • zmiany nawyków i przymusowych zachowań
 • pomocy w kryzysach, problemach małżeńskich
 • pomocy w kryzysach życiowych, zawodowych
 • sposobów na radzenie sobie ze stresem
 • poprawy swoich relacji z bliskimi
 • poprawy relacji z innymi ludźmi
 • pomocy w problemach wychowawczych
 • sposobów na dobre życie